Αθανασόπουλος, . (2017). Ενδεχόμενη Χρήσης Υποδοσολογίας Νεώτερων Αντιπηκτικών Περιεπεμβατικά Κατά την Κατάλυση Κολπικής Μαρμαρυγής. Hellenicjcardiol, 58(1). Retrieved from https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/90