Αθανασόπουλος, Γεώργιος. " Ενδεχόμενη Χρήσης Υποδοσολογίας Νεώτερων Αντιπηκτικών Περιεπεμβατικά Κατά την Κατάλυση Κολπικής Μαρμαρυγής" hellenicjcardiol [Online], Volume 58 Number 1 (13 July 2017)