Περιεπεμβατικό Έμφραγμα σε μη Καρδιακές Χειρουργικές Επεμβάσεις Νεώτερα Δεδομένα

  • Γεώργιος Αθανασόπουλος
Δημοσιευμένα
2018-09-25
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος. Περιεπεμβατικό Έμφραγμα σε μη Καρδιακές Χειρουργικές Επεμβάσεις Νεώτερα Δεδομένα. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 2, sep. 2018. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/241>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)