Ο κατακερματισμός του QRS στο ΗΚΓ ως δείκτης κινδύνου σε καρδιαγγειακές παθήσεις

Ο κατακερματισμός του QRS σε καρδιαγγειακές παθήσεις

  • Μαρία Δρακοπούλου
  • Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
  • Γεώργιος Λάζαρος
  • Ευάγγελος Οικονόμου
  • Γεωργία Βογιατζή
  • Christos Georgakopoulos
  • Σωτήρης Τσαλαμανδρής
  • Κωνσταντίνος Γκατζούλης
  • Δημήτρης Τούσουλης

Περίληψη

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στη μελέτη και ανάπτυξη διαφόρων αναίμακτων δεικτών με στόχο τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με καρδιακή νόσο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (ΑΚΘ). Αν εξαιρέσουμε το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) λίγοι είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη για την διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε ασθενείς με καρδιακή νόσο. Ο κατακερματισμός του QRS (fQRS) φαίνεται να μην έχει προγνωστική αξία σε ασθενείς χωρίς κάποιο καρδιολογικό υπόστρωμα, έχει όμως μελετηθεί εκτενώς σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και λιγότερο σε ασθενείς με δομικές καρδιοπάθειες ή αρρυθμιογόνα σύνδρομα. Η παρούσα ανασκόπηση διαπραγματεύεται τη σημασία του fQRS και τον ρόλο του στη διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με ευρύτερη καρδιακή νόσο. Φαίνεται πως το fQRS είναι ένας αξιόπιστος δείκτης μυοκαρδιακής ίνωσης και αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη σε διάφορες καρδιακές παθήσεις. Οι νεότεροι αναίμακτοι δείκτες διαστρωμάτωσης αρρυθμιολογικού κινδύνου οφείλουν να μελετηθούν σε τυχαιοποιημένες μελέτες για να διευκρινιστεί ο ρόλος τους  σε ασθενείς με καρδιολογικό υπόστρωμα και να δημιουργηθούν μοντέλα συνολικής εκτίμησης κινδύνου.

Δημοσιευμένα
2019-07-04
How to Cite
ΔΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ, Μαρία et al. Ο κατακερματισμός του QRS στο ΗΚΓ ως δείκτης κινδύνου σε καρδιαγγειακές παθήσεις. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 75-87, july 2019. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/273>. Date accessed: 22 may 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)