Υβριδική Καρδιακή Απεικόνιση. Τρέχουσες και Δυνητικές Εφαρμογές

  • Γεώργιος Αθανασόπουλος
Δημοσιευμένα
2019-07-04
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος. Υβριδική Καρδιακή Απεικόνιση. Τρέχουσες και Δυνητικές Εφαρμογές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 60-64, july 2019. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/292>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)