ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ"

  • Γ. Αθανασόπουλος Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης
  • Ι. Βασιλειάδης Διευθυντής Σύνταξης Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης
Δημοσιευμένα
2021-06-07
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γ.; ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ, Ι.. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ". hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 1, june 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/370>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ