ΟΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ"

  • Ιωάννης Κανακάκης Πρόεδρος ΕΚΕ
Δημοσιευμένα
2021-06-07
How to Cite
ΚΑΝΑΚΆΚΗΣ, Ιωάννης. ΟΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ". hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 1, june 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/371>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ