Εισαγωγή στην Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως

Ενδείξεις, Διαδικασία, Βασικοί Δείκτες & Στοιχεία Επίκρισης

  • Ουρανία Παπαζάχου Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  • Αθανάσιος Τασούλης Εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας Άσκησης και Αποκατάστασης Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
  • Σεραφείμ Νάνας Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Περίληψη

H καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως (ΚΑΔΚ) είναι μια σύγχρονη διαγνωστική δοκιμασία που ελέγχει την ανταπόκριση του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού και του μυϊκού συστήματος σε προοδευτικά αυξανόμενο μυϊκό έργο χρήσιμη σε πολλές κλινικές καταστάσεις.Ιδιαίτερα χρήσιμη στους ασθενείς με ελαττωμένη αντοχή στην κόπωση όσο και σε εκείνους με νόσους του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος, ενώ αποτελεί την εξέταση εκλογής για την επιλογή ασθενών για μεταμόσχευση καρδιάς. Η δοκιμασία διενεργείται σε κυλιόμενο τάπητα ή εργομετρικό ποδήλατο με πρωτόκολλα προοδευτικά αυξανόμενου έργου. Μας παρέχει πλειάδα παραμέτρων με σημαντικότερες την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO2peak), την κατανάλωση οξυγόνου στον αναερόβιο ουδό (VO2ΑΤ), την κλίση του αναπνευστικού ισοδυνάμου (VE/VCO2). Το σύνολο αυτό των παραμέτρων μας δίνει τη δυνατότητα της ακριβούς εκτίμησης της ικανότητας για άσκηση των ασθενών και της διαφορικής διάγνωση μεταξύ των παθήσεων μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων διαγνωστικών αλγορίθμων.


 

Δημοσιευμένα
2021-06-07
How to Cite
ΠΑΠΑΖΆΧΟΥ, Ουρανία; ΤΑΣΟΎΛΗΣ, Αθανάσιος; ΝΆΝΑΣ, Σεραφείμ. Εισαγωγή στην Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 1, p. 22-32, june 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/373>. Date accessed: 22 may 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ