Η Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης και η Ευρωπαϊκή μελέτη

ARISTOS-HF trial

  • Ιωάννης Λαουτάρης Τμήμα Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Περίληψη

Πολυκεντρικές μελέτες όπως η HF-ACTION trial και η SMARTEX-HF trial έδειξαν ότι το ιδα νικό πρόγραμμα άσκησης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) δεν έχει βρεθεί ακόμη. Η Ευρωπαϊκή μελέτη ARISTOS-HF trial εξέτασε την υπόθεση εάν ο συνδυασμός αερόβιας άσκησης (Aerobic Training (ΑΤ))/ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης (Resistance Training (RT))/ άσκησης των εισπνευστικών μυών (Inspiratory Muscle Training (IMT)) (ARIS-hypothesis) μπορεί να παράγει μέγιστα παθο-φυσιολογικά και λειτουργικά οφέλη, αναζητώντας το άριστο πρόγραμμα άσκησης. Συνολικά, τυχαιο ποιήθηκαν 88 ασθενείς με χρόνια ΚΑ, ΝΥΗΑ ΙΙ-ΙΙΙ, LVEF≤35%, σε 4 προγράμματα άσκησης όπως ARIS,AT/IMT,AT/ RT,AT, και διάρκεια άσκησης 60 λεπτά - 3 φορές την εβδομάδα (συνολικά 180 λεπτά/εβδομάδα) για 12 εβδομάδες. Πριν και μετά τα προγράμματα άσκησης όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, υπέρηχο καρδίας καθώς και σε αξιολόγηση λειτουργικών δεικτών. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι το πρόγραμμα ARIS υπερτερούσε των άλλων προγραμμάτων σε δείκτες αερόβιας ικανότητας και διαστάσεων της αριστερής κοιλίας, στην 6-λεπτη δοκιμασία βάδισης όπως και σε αξιολόγηση της ποιότητα ζωής. Η μελέτη ARISTOS-HF trial προτείνει 180 λεπτά/εβδομάδα άσκηση και υποστηρίζει την συνταγογράφηση του τριπλού προγράμματος άσκησης (ARIS) για ασθενείς με χρόνια ΚΑ.

Δημοσιευμένα
2021-06-07
How to Cite
ΛΑΟΥΤΆΡΗΣ, Ιωάννης. Η Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης και η Ευρωπαϊκή μελέτη. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 1, p. 57-66, june 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/374>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ