Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Η σημασία της ΚΑΔΚ στη διάγνωση, πρόγνωση και παρακολούθηση ασθενών με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση Download Download PDF