Ο ρόλος της Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης στη διερεύνηση της Δύσπνοιας

  • Σταύρος Δημόπουλος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Περίληψη

Η Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως (ΚΑΔΚ) αποτελεί ίσως την καταλληλότερη διαγνωστική εξέταση για την αξιολόγηση των παθολογικών καρδιοαναπνευστικών και μεταβολικών προσαρμογών κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Δημοσιευμένα
2021-06-07
How to Cite
ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ, Σταύρος. Ο ρόλος της Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης στη διερεύνηση της Δύσπνοιας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 1, p. 34-41, june 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/378>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ