Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Συνταγογράφηση της Αερόβιας Άσκησης σε Προγράμματα Καρδιακής Αποκατάστασης Download Download PDF