Οξεία αιμοδυναμική απορρύθμιση σε ασθενή με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και ανεύρυσμα κορυφής

  • Ν. Αραβανής

Περίληψη

Παρουσιάζεται περιστατικό υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας με οξεία αιμοδυναμική απορρύθμιση συνεπεία κοιλιακής ταχυκαρδίας με υπερηχοκαρδιογραφική διαπίστωση κορυφαίου ανευρύσματος της αριστερής κοιλίας. Παρά την συμβατική αρνητική βαθμονόμηση για τοποθέτηση απινιδωτή εν προκειμένω τίθεται άμεση ένδειξη λόγω της ιδιαιτερότητας του υποστρώματος.


 

Δημοσιευμένα
2021-08-11
How to Cite
ΑΡΑΒΑΝΉΣ, Ν.. Οξεία αιμοδυναμική απορρύθμιση σε ασθενή με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και ανεύρυσμα κορυφής. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 132-135, aug. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/393>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ