Συστάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής για τη διαχείριση των εγκύων ασθενών με καρδιακή νόσο

  • Γ. Γιαννακούλας

Περίληψη

Η αιμοδυναμική επιβάρυνση κατά την κύηση μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση επιπλοκών στις έγκυες με καρδιακή νόσο. Σε περίπτωση γνωστού ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου, η συμβουλευτική θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την εγκυμοσύνη. Για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών από το καρδιαγγειακό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τροποποιημένη ταξινόμηση κατά WHO. Όταν ο κίνδυνος είναι μέτρια ή σημαντικά αυξημένος, η έγκυος θα πρέπει να παρακολουθείται από ειδική ομάδα κύησης.

Δημοσιευμένα
2021-09-16
How to Cite
ΓΙΑΝΝΑΚΟΎΛΑΣ, Γ.. Συστάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής για τη διαχείριση των εγκύων ασθενών με καρδιακή νόσο. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 173-193, sep. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/400>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)