Στόχος της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης να ενισχυθεί η γνώση και η κατανόηση πολύπλευρων θεμάτων της Καρδιολογίας

  • Στέφανος ΓΡ. Φούσας
Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΦΟΎΣΑΣ, Στέφανος ΓΡ.. Στόχος της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης να ενισχυθεί η γνώση και η κατανόηση πολύπλευρων θεμάτων της Καρδιολογίας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 5, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/41>. Date accessed: 20 june 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Most read articles by the same author(s)