Εξελισσόμενες κατευθυντήριες οδηγίες στην βαλβιδική παθολογία το 2021

  • Γεώργιος Αθανασόπουλος
Δημοσιευμένα
2021-11-11
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος. Εξελισσόμενες κατευθυντήριες οδηγίες στην βαλβιδική παθολογία το 2021. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 3, p. 210-212, nov. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/411>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)