Ο Αποπτωτικός Μηχανισμός, ως Στρατηγικός Στόχος, στη Θεραπεία της Καρδιακής Νόσου.

  • Α. Μ. Αθανασιάδου
  • Α. Τσίπης
  • Γ. Αγρογια ννης
  • Ν. Καβαντζας
  • Π. Αθανασιάδου
  • Π. Νικολοπούλου Σταμάτη

Περίληψη

H γνώση και η ανάπτυξη των πολύπλοκων μηχανισμών της απόπτωσης, δημιούργησε τις βάσεις, για τη δημιουργία νέων θεραπευτικών σχημάτων που ανάλογα με τη νόσο, αποσκοπούν στο προγραμματισμένο θάνατο των κυττάρων-στόχων ή και ακόμα στην αποτροπή του. Επιπλέον, σε περιπτώσεις καρκινικών κυττάρων όπου εχει μελετηθεί εκτενώς η συσχέτιση του θεραπευτικού στόχου σε διάφορα αποπτωτικά επίπεδα, η αντιμετώπιση μπορεί να αποβλέπει στην επίτευξη της αυξημένης κυτταρικής ευαισθησίας σε άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες. Σήμερα, όσον αφορά τη θεραπεία, η επιστημονική έρευνα αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να δραστηριοποιήσει το φαινόμενο της απόπτωσης και με αυτόν τον τρόπο να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία εξέλιξη σε τομείς της βασικής έρευνας, που σχετίζεται με την θεραπεία της νόσου, μέσω ρύθμισης των μηχανισμών της απόπτωσης. Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 80 μελέτες σχετικές με την απόπτωση σε θεραπευτικό επίπεδο και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους, κυρίως στην αντιμετώπιση διάφορων μορφών καρκίνου (πίνακας 1).

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΟΥ, Α. Μ. et al. Ο Αποπτωτικός Μηχανισμός, ως Στρατηγικός Στόχος, στη Θεραπεία της Καρδιακής Νόσου.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 5, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/42>. Date accessed: 20 june 2021.
Ενότητα
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ