Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Κλασματική εφεδρεία ροής (Fractional Flow Reserve-FFR) για την εκτίμηση των στεφανιαίων στενώσεων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο Download Download PDF