Ενδοστεφανιαία Aπεικόνιση -IVUS και OCT

  • ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΛΑΝΗ

Περίληψη

Η ενδοστεφανιαία απεικόνιση στην κάθε μέρα κλινική πράξη αφορά σε δυο τεχνικές, στο ενδοστεφανιαίο υπερηχο - γράφημα (IVUS) και στην οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT). Και οι δυο μέθοδοι αναπτύχθηκαν με σκοπό την αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας στη διάγνωση σημαντικών στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων σε σχέση με την κλασσική αγγειογραφία.

Δημοσιευμένα
2021-12-08
How to Cite
ΜΠΛΑΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ. Ενδοστεφανιαία Aπεικόνιση -IVUS και OCT. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 37-42, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/428>. Date accessed: 01 july 2022.