Συστάσεις για Διοισοφάγεια Υπερηχοκαρδι- ογραφία: EACVI (αναβάθμιση) 2014

  • Κυριάκος Γιάγκου

Περίληψη

Μ ε αυτό το κείμενο, παραθέτουμε τις αναβαθμισμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιαγγειακής απεικόνισης (EACVI) για τη διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφία (TOE). Το κείμενο εστιάζει στην επεμβατική TOE και κυρίως στις διαδερμικές επεμβάσεις της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας και του ωτίου του αριστερού κόλπου, όπως επίσης και στο ρόλο της TOE στη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, τις συγγενείς καρδιοπάθειες των ενηλίκων και τις νόσους της αορτής.

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΓΙΆΓΚΟΥ, Κυριάκος. Συστάσεις για Διοισοφάγεια Υπερηχοκαρδι- ογραφία: EACVI (αναβάθμιση) 2014. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 5, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/43>. Date accessed: 20 june 2021.
Ενότητα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ