Πολυαγγειακή νόσος: Πλήρης ή σταδιακή επαναιμάτωσηQ

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Περίληψη

Σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος (ΠΣΝ) απαντάται σε περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων. Η πλήρης επαναιμάτωση αποτελεί ζητούμενο διότι έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την πρόγνωση και μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα.

Δημοσιευμένα
2021-12-08
How to Cite
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Πολυαγγειακή νόσος: Πλήρης ή σταδιακή επαναιμάτωσηQ. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 55-60, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/432>. Date accessed: 26 jan. 2022.