Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Πολυαγγειακή νόσος: Πλήρης ή σταδιακή επαναιμάτωσηQ Download Download PDF