Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη στη στεφανιαία νόσο

  • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ

Περίληψη

Η επιλογή του είδους της επαναιμάτωσης στη σταθερή στεφανιαία νόσο παραμένει μια ατέρμονη συζήτηση. Η απόφαση για επαναιμάτωση με διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη θα πρέπει να στηρίζεται στην προβλεπόμενη χειρουργική θνησιμότητα, την ανατομική πολυπλοκότητα της στεφανιαίας νόσου και την αναμενόμενη πληρότητα της επαναγγείωσης. Υπάρχουν ειδικές οδηγίες ανάλογα με την ανατομία και την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη με διαφοροποιήσεις για ειδικούς πληθυσμούς ασθενών. Νέα δεδομένα από σύγχρονες μελέτες αναμένεται να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Δημοσιευμένα
2021-12-08
How to Cite
ΖΙΑΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη στη στεφανιαία νόσο. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 67-71, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/434>. Date accessed: 27 jan. 2022.