Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Ασβεστωμένες βλάβες στεφανιαίων αρτηριών. Απεικόνιση και επεμβατικός χειρισμός Download Download PDF