Στεφανιαίες βλάβες με υψηλό φορτίο θρόμβου

  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Περίληψη

Η μεγάλη ποσότητα θρόμβου μπορεί να επιπλέξει την αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα οδηγώντας σε περιφερικό εμβολισμό και slow/no reflow με κακή μακροπρόθεσμη έκβαση. Δεν υπάρχει ιδανική στρατηγική αντιμετώπισης, αλλά θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή και την εμπειρία του επεμβατικού καρδιολόγου. Οι αναστολείς IIb/IIIa έχουν θέση σε μεγάλη ποσότητα θρόμβου. Αν η ποσότητα του θρόμβου δεν είναι απαγορευτική, μπορεί να γίνει απευθείας τοποθέτηση stent χωρίς προδιάταση (direct stenting).

Δημοσιευμένα
2021-12-09
How to Cite
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Στεφανιαίες βλάβες με υψηλό φορτίο θρόμβου. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 88-93, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/439>. Date accessed: 26 jan. 2022.