Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Στεφανιαίες βλάβες με υψηλό φορτίο θρόμβου Download Download PDF