Η Δυσμενής Επίπτωση της Ηλικίας Διενέργειας της Τροποποιημένης Επέμβασης Fontan στην Απώτερη Λειτουργική Κατάσταση των Ασθενών που Τεκμηριώνεται με την Καρδιοπνευμονική Δοκιμασία Κόπωσης

  • Kωνσταντίνος Κόντζογλου
  • Παναγιώτης Γ. Σφυρίδης
  • Γρηγόριος Κουράκλης
  • Χρίστος K. Ρόκκας
  • Γεώργιος Η. Σαρρής

Περίληψη

H πλήρης κοιλο-πνευμονική σύνδεση (TCPC), μία τροποποιημένη επέμβαση της αρχικής Fontan που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από τον de Leval και συνεργάτες το 1988, αποτελεί την σύγχρονη χειρουργική επιλογή για την παρηγορητική αντιμετώπιση των ασθενών με λειτουργικά μονήρη κοιλία (UVH).1 Παρά το γεγονός ότι δεν είναι θεραπευτική, η εφαρμογή της TCPC είναι διεθνώς αποδεκτή καθώς βελτιώνει τη λειτουργική κατάσταση και επιτρέπει σχεδόν φυσιολογική καθημερινή δραστηριότητα των ασθενών αυτών.2,3 Η TCPC εφαρμόζεται είτε με την τεχνική της ενδοκολπικής πλευρικής σήραγγας (ILT), είτε με την τεχνική του εξωκαρδιακού σωληνωτού συνθετικού μοσχεύματος (ECC). Όμως, η μακρόχρονη εμπειρία με την επέμβαση Fontan έχει δείξει ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν ελαττωμένη συσταλτικότητα της μονήρους κοιλίας και μειωμένη ανοχή στην κόπωση.

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΚΌΝΤΖΟΓΛΟΥ, Kωνσταντίνος et al. Η Δυσμενής Επίπτωση της Ηλικίας Διενέργειας της Τροποποιημένης Επέμβασης Fontan στην Απώτερη Λειτουργική Κατάσταση των Ασθενών που Τεκμηριώνεται με την Καρδιοπνευμονική Δοκιμασία Κόπωσης. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 5, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/44>. Date accessed: 20 june 2021.
Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ