Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Σύγχρονες ενδοπροθέσεις και Scaffolds στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Download Download PDF