Επιπλοκές επεμβάσεων Διαδερμικής Στεφανιαίας Επαναιμάτωσης Μέρος Ι: Διαχωρισμοί, ρήξεις και διατρήσεις

  • ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΠΑ

Περίληψη

Oι διαχωρισμοί και οι διατρήσεις αποτελούν οδυνηρές επιπλοκές στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με κίνδυνο για τη ζωή του ασθενή. Η σωστή προετοιμασία του επεμβατικού καρδιολόγου προϋποθέτει γνώσεις που οδηγούν στην πρόληψη, την δυνατότητα άμεσης αναγνώρισής τους και την ετοιμότητα της αντιμετώπισης. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια ανασκόπηση των παραπάνω μεθόδων με σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.

Δημοσιευμένα
2021-12-09
How to Cite
ΠΑΠΠΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ. Επιπλοκές επεμβάσεων Διαδερμικής Στεφανιαίας Επαναιμάτωσης Μέρος Ι: Διαχωρισμοί, ρήξεις και διατρήσεις. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 116-119, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/446>. Date accessed: 26 jan. 2022.

Most read articles by the same author(s)