Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Επιπλοκές επεμβάσεων Διαδερμικής Στεφανιαίας Επαναιμάτωσης Μέρος Ι: Διαχωρισμοί, ρήξεις και διατρήσεις Download Download PDF