Κατάλυση Τυπικού Ισθμοεξαρτώμενου Κολπικού Πτερυγισμού με τη Χρήση Καθετήρα 8 mm με mini Ηλεκτρόδια – Πρώτη Ελληνική Εμπειρία

  • Σωκράτης Παστρωμάς
  • Στυλιανός Τζέης
  • Γεώργιος Ανδρικόπουλος

Περίληψη

Η κατάλυση με καθετήρα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τον τυπικό ισθμοεξαρτώμενο κολπικό πτερυγισμό (ΚΠ). Κατά τη συνήθη κλινική πρακτική η επέμβαση κατάλυσης γίνεται με τη χρήση καθετήρων είτε μεγάλου άκρου, συνήθως 8 mm, είτε ψυχόμενου άκρου καθώς έχει φανεί πως έτσι ελαττώνεται η διάρκεια της επέμβασης και αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας συγκριτικά με τη χρήση καθετήρων 4mm.1 Ένας από τους περιορισμούς της χρήσης καθετήρων μεγάλου άκρου είναι η μειωμένη ανάλυση των καταγραφόμενων ηλεκτρογραμμάτων στο άπω άκρο.2 Στην αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού αποσκοπεί η ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας στο σχεδιασμό καθετήρων μεγάλου άκρου, η οποία συμπεριέλαβε την τοποθέτηση mini ηλεκτροδίων πολύ κοντά στο άπω άκρο.

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΠΑΣΤΡΩΜΆΣ, Σωκράτης; ΤΖΈΗΣ, Στυλιανός; ΑΝΔΡΙΚΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος. Κατάλυση Τυπικού Ισθμοεξαρτώμενου Κολπικού Πτερυγισμού με τη Χρήση Καθετήρα 8 mm με mini Ηλεκτρόδια – Πρώτη Ελληνική Εμπειρία. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 5, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/45>. Date accessed: 20 june 2021.
Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ