Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Επιπλοκές επεμβάσεων Διαδερμικής Στεφανιαίας Επαναιμάτωσης – Μέρος ΙΙ: Φαινόμενο no reflow - απώλεια ενδοπρόθεσης απώλεια σύρματος αγγειοπλαστικής Download Download PDF