Επιπλοκές επεμβάσεων Διαδερμικής Στεφανιαίας Επαναιμάτωσης – Μέρος ΙΙΙ: Οξεία Νεφρική Βλάβη -Αιμορραγία

  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΑΚΑΣ

Περίληψη

Η περιεπεμβατική ή μετεπεμβατική αιμορραγία όπως επίσης και η οξεία νεφρική βλάβη κατά τη διάρκεια διαδερμικής στεφανιαίας επαναιμάτωσης είναι δύο από τις πιο κοινές επιπλοκές που συναντώνται στο Αιμοδυναμικό Εργασ τήριο. Αυτές οι επιπλοκές επηρεάζουν αρνητικά την πρόγνωση των ασθενών και επιμηκύνουν την παραμονή τους στο Νοσοκομείο. Ο εντοπισμός ασθενών υψηλού κινδύνου για αιμορραγία ή νεφρικές επιπλοκές είναι υψίστης σημασίας από τους επεμβατικούς Καρδιολόγους.

Δημοσιευμένα
2021-12-13
How to Cite
ΤΖΙΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Επιπλοκές επεμβάσεων Διαδερμικής Στεφανιαίας Επαναιμάτωσης – Μέρος ΙΙΙ: Οξεία Νεφρική Βλάβη -Αιμορραγία. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 67-71, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/453>. Date accessed: 26 jan. 2022.