Απολογισμός έργου συντακτικής επτροπής 2015-2021

  • Γεώργιος Αθανασόπουλος
  • Ιωάννης Βασιλειάδης
Δημοσιευμένα
2022-03-17
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος; ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ, Ιωάννης. Απολογισμός έργου συντακτικής επτροπής 2015-2021. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 293, mar. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/464>. Date accessed: 23 may 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>