Εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή

  • Ιωάννης Κανακάκης
Δημοσιευμένα
2022-03-17
How to Cite
ΚΑΝΑΚΆΚΗΣ, Ιωάννης. Εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 294-296, mar. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/465>. Date accessed: 22 may 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ