Απροσδόκητο υπερηχογραφικό μετεγχειρητικό εύρημα μετά διόρθωση αορτικής βαλβιδικής ανεπάρκειας με χρήση δακτυλίου HAART. Ανασκόπηση της πρώτης Ελληνικής εμπειρίας.

  • Ι. Αρμένης
  • Γ. Αθανασόπουλος

Περίληψη

Παρουσιάζεται ασύνηθες δισθωρακικό υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα σε περιστατικό διόρθωσης ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας με χρήση δακτυλίου HAART 300 που αποδόθηκε τελικά μετά αναλυτική τριδιάστατη διοισοφαγική ανάλυση σε υπερηχοανάκλαση του δακτυλίου. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα δεδομένα της πρώτης ελληνικής εμπειρίας στη μέθοδο.

Δημοσιευμένα
2022-03-24
How to Cite
ΑΡΜΈΝΗΣ, Ι.; ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γ.. Απροσδόκητο υπερηχογραφικό μετεγχειρητικό εύρημα μετά διόρθωση αορτικής βαλβιδικής ανεπάρκειας με χρήση δακτυλίου HAART. Ανασκόπηση της πρώτης Ελληνικής εμπειρίας.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 3, p. 340-345, mar. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/472>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ