Ανεύρεση μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας σε ηλικιωμένη ασθενή με καρδιογενή καταπληξία και κομβικό ρυθμό διαφυγής.

  • A. Κατσιμάρδος
  • E. Κακουδάκης

Περίληψη

Το παρόν περιστατικό αφορά ηλικιωμένη γυναίκα ασθενή η οποία εισήθχη με κλινική εικόνα καρδιογενούς καταπληξίας και κομβικό ρυθμό διαφυγής και κατά την κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση διαπιστώθηκε η παρουσία μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας τύπου RII-S. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ανατομική παραλλαγή συνδέεται με την εκδήλωση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, στην ασθενή προτάθηκε η καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση.

Δημοσιευμένα
2022-03-24
How to Cite
ΚΑΤΣΙΜΆΡΔΟΣ, A.; ΚΑΚΟΥΔΆΚΗΣ, E.. Ανεύρεση μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας σε ηλικιωμένη ασθενή με καρδιογενή καταπληξία και κομβικό ρυθμό διαφυγής.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 346-349, mar. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/475>. Date accessed: 22 may 2022.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ