Η δευτερογενής πρόληψη μέσω της καρδιακής αποκατάστασης: οδηγίες για φυσική δραστηριότητα και προγράμματα άσκησης

  • Περιστερόπουλος Αργύρης
  • Πέπερα Γαρυφαλλιά
  • Δρίτσας Αθανάσιος
  • Αποστολοπούλου Ζωή
  • Χιονίδου Όλγα
  • Λαουτάρης Ιωάννης

Περίληψη

Oι καρδιολογικοί ασθενείς μετά από ένα οξύ επεισόδιο και/η με χρόνια καρδιακή νόσο αξίζουν ειδικής προσοχής ώστε να αποκαταστήσουν την ποιότητα ζωής τους και να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την λειτουργική τους ικανότητα. Αυτοί οι στόχοι δευτερογενούς πρόληψης περιλαμβάνονται στον γενικότερο στόχο της Καρδιακής Αποκατάστασης (Κ.Α). Η Κ.Α μπορεί να θεωρηθεί ως η κλινική εφαρμογή πρόληψης μέσω μίας επαγγελματικής διεπιστημονική προσέγγισης ώστε να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου και εντάσσεται στην μακρόχρονη φροντίδα των καρδιολογικών ασθενών. Η Κ.Α προσφέρεται παράλληλα με μία ευέλικτη στρατηγική παρακολούθησης από εύκολα προσβάσιμη  εξειδικευμένη ομάδα. Ο Τομέας της K.Α του Ευρωπαϊκού Τμήματος Καρδιοαγγειακής Πρόληψης και Αποκατάστασης (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation [EACPR]) έχει ολοκληρώσει μία δημοσίευση βασικής θέσης (Position Paper) με τίτλο ‘Η δευτερογενής πρόληψη μέσω της καρδιακής αποκατάστασης: οδηγίες για φυσική δραστηριότητα και προγράμματα άσκησης: Προσανατολισμένη προσέγγιση ανά πάθηση’ ώστε να προωθήσει την εφαρμογή της καρδιοαγγειακής πρόληψης και αποκατάστασης.

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΑΡΓΎΡΗΣ, Περιστερόπουλος et al. Η δευτερογενής πρόληψη μέσω της καρδιακής αποκατάστασης: οδηγίες για φυσική δραστηριότητα και προγράμματα άσκησης. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 5, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/48>. Date accessed: 20 june 2021.
Ενότητα
ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ