Προθεραπεία με ιβαμπραδίνη σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αξονική στεφανιογραφία (CCTA)

  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ

Περίληψη

Για την αύξηση της διακριτικής ικανότητας της αξονικής στεφανιογραφίας  (CCTA) και την αποφυγή artifacts είναι απαραίτητη η μείωση της καρδιακής συχνότητας σε επίπεδα <60 bpm. Αυτό γίνεται κυρίως με χρήση β αποκλειστών όμως σε ένα ποσοστό των ασθενών αντενδείκνυται η χρήση τους ή δεν είναι αποτελεσματική. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χρήση ενός εναλλακτικού πρωτοκόλλου με ιβαμπραδίνη, κυρίως στους ασθενείς αυτούς.

Δημοσιευμένα
2022-06-27
How to Cite
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Προθεραπεία με ιβαμπραδίνη σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αξονική στεφανιογραφία (CCTA). hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 54-60, june 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/489>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ