Μυοκαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19

  • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ

Περίληψη

Η νόσος COVID-19 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πανδημίες στη ιστορία της ανθρωπότητας με σοβαρές υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η ανακάλυψη και εφαρμογή του εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των απειλητικών επιπλοκών του ιού SARS-COV-2. Ωστόσο, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις οξείας μυοκαρδίτιδας, συνήθως με ήπια κλινική πορεία, ιδίως σε νεαρούς άρρενες και μετά κυρίως τη χορήγηση των mRNA εμβολίων.

Δημοσιευμένα
2022-06-28
How to Cite
ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Μυοκαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 64-73, june 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/492>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ