Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2021 των ACC/AHA/SCAI για την Στεφανιαία Επαναγγείωση

  • ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΤΗΣ
Δημοσιευμένα
2022-06-28
How to Cite
ΜΠΟΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ. Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2021 των ACC/AHA/SCAI για την Στεφανιαία Επαναγγείωση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 86-91, june 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/494>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ