Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιακή Ανεπάρκεια από ACC, AHA και HFSA

  • ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
Δημοσιευμένα
2022-06-28
How to Cite
ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ. Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιακή Ανεπάρκεια από ACC, AHA και HFSA. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 92-95, june 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/496>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ