Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καρδιακή Ανεπάρκεια από ACC, AHA και HFSA Download Download PDF