Η Ομάδα Εργασίας Νέων Καρδιολόγων της ΕΚΕ και οι στόχοι της

  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ

Περίληψη

Οι καρδιολόγοι κάτω των 40 ετών συνιστούν διεθνώς μία ξεχωριστή ομάδα με κοινούς προβληματισμούς σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η επίσημη αναγνώριση της κοινότητας νέων καρδιολόγων αποτελεί κοινή πρακτική σε πάνω από 30 εθνικές καρδιολογικές εταιρείες - μέλη της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) αλλά και της ίδιας της ESC.

Δημοσιευμένα
2022-07-07
How to Cite
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Η Ομάδα Εργασίας Νέων Καρδιολόγων της ΕΚΕ και οι στόχοι της. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 110-111, july 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/506>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ