ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΕ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Ε. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιευμένα
2022-10-31
How to Cite
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΕ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Ε. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 3, oct. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/517>. Date accessed: 09 dec. 2022.