Κοινοποίηση θνητότητας και νοσηρότητας καρδιοχειρουργικών κέντρων: Παγκόσμια και ελληνική πραγματικότητα

  • Δημήτριος Δουγένης

Περίληψη

H ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιευμένα
2022-10-31
How to Cite
ΔΟΥΓΈΝΗΣ, Δημήτριος. Κοινοποίηση θνητότητας και νοσηρότητας καρδιοχειρουργικών κέντρων: Παγκόσμια και ελληνική πραγματικότητα. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 3, oct. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/521>. Date accessed: 09 dec. 2022.