Επιλογή μοσχευμάτων στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη

  • Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Περίληψη

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Δημοσιευμένα
2022-10-31
How to Cite
ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης. Επιλογή μοσχευμάτων στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 3, oct. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/524>. Date accessed: 09 dec. 2022.