Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Επιλογή μοσχευμάτων στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη Download Download PDF