Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση Σύμπλοκων Συγγενών και άλλων Δομικών Καρδιοπαθειών Download Download PDF