Προβληματισμοί για τη Διαχείριση των Κλινικών Μελετών

  • Γεώργιος Αθανασόπουλος

Περίληψη

Η ταχύτητα παραγωγής νέων δεδομένων από διεξαγόμενες κλινικές μελέτες σε συνδυασμό την προσπάθεια ταχείας ενημερώσεως τόσο της ιατρικής κοινότητος όσο και του ευρύτερου κοινού, έχει δημιουργήσει την παρελθούσα δεκαετία προβληματισμό και αναδείξει κριτική αντιπαράθεση μεταξύ υποστηρικτών της άμεσης διακίνησης της πληροφορίας και διαφωνούντων που επιχειρηματολογούν για την επιβράδυνση-αναστολή της απελευθέρωσης της πληροφορίας έως την οριστική διαμόρφωση των δεδομένων της σχεδιασθείσας μελέτης και την τελική αναλυτική στατιστική αξιολόγηση.

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος. Προβληματισμοί για τη Διαχείριση των Κλινικών Μελετών. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 6, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/53>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Most read articles by the same author(s)